Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Wat je moet weten van het nieuwe Wwft-toezichtbeleid Advocatuur

4 juli 2024

In maart 2024 werd het nieuwe toezichtbeleid uitgerold, leidend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024. Welke hoofdpunten kwamen daar nou ook alweer naar voren?

Lees verder
Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Highlights nieuwe AML/CFT-pakket

6 mei 2024

Het Europees Parlement heeft onlangs het nieuwe anti-witwaspakket goedgekeurd, dat de komende jaren de manier waarop de EU financiële criminaliteit bestrijdt drastisch zal veranderen.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

KYC Excellence: Cotembo en BrightStone Group slaan handen ineen

7 februari 2024

Cotembo en BrightStone Group bundelen hun krachten om een complete KYC (Know Your Customer)-oplossing te bieden die niet alleen voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), maar organisaties ook voorziet van expertise en operationele ondersteuning.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Compliant Clientacceptatie - Deel 2

18 januari 2024

Welke maatregelen moeten advocaten nemen om hun compliance te waarborgen en hoe kunnen zij hun rol vervullen zonder in strijd te komen met de wet of hun beroepsethiek?

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Compliant Clientacceptatie - Deel 1

21 november 2023

Deel 1 in onze vierdelige reeks omtrent een compliant clientacceptatieproces binnen rechtspraktijken.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

KYC als kernpunt voor Compliance

16 november 2023

Een gids door Wwft, Sanctiewet, CSDD en DORA met KYC als kapstok.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Samenwerking tussen Cotembo en Legalsense: Optimalisatie dienstverlening advocatuur

26 oktober 2023

Deze samenwerking is tot stand gekomen met als doel om juridische professionals te voorzien van een geoptimaliseerd, compliant en efficiënt proces voor cliëntacceptatie. En daar zijn ze in geslaagd!

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Wet plan van aan­pak wit­was­sen controversieel verklaard

19 september 2023

12 September heeft de Tweede Kamer besloten welke wetsvoorstellen wel of niet behandeld zullen worden tot de benoeming van het volgende kabinet, één daarvan is het Wetsvoorstel Plan van Aanpak witwassen.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Hoger beroep: Rabobank moet schade vergoeden aan Decos voor eisen verkoop bitcoins

27 juli 2023

Rabobank liet Decos weten dat zij de bankrelatie zou beëindigen als Decos haar bitcoins niet zou verkopen. Het hof heeft geoordeeld dat Rabobank tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens Decos door deze eis te stellen.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Corruptie: een duistere schaduw in de strijd tegen Wildlife Criminaliteit

26 juli 2023

Corruptie vormt een ernstige bedreiging bij de bestrijding van wildlife criminaliteit wereldwijd. Het vergemakkelijkt illegale handel in wilde dieren en bemoeilijkt strafrechtelijke reacties.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Modernisering sanctiestelsel zorgt voor uitbreiding naar advocaten, notarissen en accountants

15 juli 2023

Het vertrekpunt voor de uitbreiding naar nieuwe partijen is om de groep instellingen die momenteel onder het sanctiewettoezicht vallen, uit te breiden met de groepen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Verbeterd toezicht op advocatuur met Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA)

30 juni 2023

De advocatuur krijgt, net zoals het accountantsberoep, een externe toezichthouder.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Creëer geen wildgroei aan PDF's

27 juni 2023

Het gebruik van onbeveiligde pdf-bestanden door Nederlandse bedrijven voor het delen van bijzondere persoonsgegevens brengt risico's met zich mee, laat data daarom encrypted opgeslagen staan in het bronbestand.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Nadruk op effectiviteit

12 juni 2023

"Bij de evaluatie van maatregelen tegen witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie ligt de nadruk op effectiviteit" schrijft FATF-president T. Raja Kumar.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Opinie: Schijnveiligheid binnen de Wwft

26 mei 2023

Schijnveiligheid en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn twee onderwerpen die met elkaar verweven zijn.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Digitaal Opkopers Register in strijd tegen heling en witwassen

16 mei 2023

Het doel van deze wetgeving is om heling en witwassen te voorkomen, een plicht sinds 1886 en die nu makkelijker gemaakt wordt.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Strafrechtelijke interventie versterkt criminele netwerken

10 mei 2023

Criminelen werken steeds beter samen, en niet alleen onderling. Dat constateert het NIBO en is terug te lezen in het jaarbericht 2022 van het OM.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Cotembo op IT-Kieswijzer!

24 april 2023

IT-Kieswijzer is een onafhankelijke vergelijkingssite voor IT-oplossingen in de juridische sector in Nederland en Cotembo is hier nu ook op te vinden!

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

OM: "bestedingspatroon van criminelen verschuift van eigendom en bezit naar gebruik"

13 april 2023

Het Openbaar Ministerie (OM) presenteert het jaaroverzicht 2022 met daarin de jaarcijfers criminele geldstromen. Behalve terugkijken blikken ze ook vooruit en zien zij interessante ontwikkelingen. De verschuiving van het bestedingspatroon is er daar één van.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Het verschil tussen de zwarte- en grijze lijst

10 april 2023

Wat is het verschil tussen de zwarte en grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF)

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Nieuwe beleidsregels toezicht Wwft - Advocatuur

3 april 2023

Er is een nieuw beleidvastgesteld voor het Wwft-risicobeleid met daarin een aantal belangrijke veranderingen die met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 gelden.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Lijst hoogrisicolanden groeit

27 februari 2023

Nieuw op de lijst zijn Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania en de Verenigde Arabische Emiraten.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

"Meer slagkracht tegen financieel-economische criminaliteit nodig"

22 februari 2023

1 Van de 4 genoemde prioriteiten voor 2023, genoemd door DNB in de jaarlijkse ZBO-begroting met daarin speciale aandacht voor #verzekeraars, #pensioenfondsen en #trustkantoren.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Het kabinet wil een verbod op contante betalingen vanaf €3000

17 februari 2023

Maar hoe wordt er bij contante betalingen bepaald of er sprake is van een gerechtvaardigd witwasvermoeden?

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Onbewerkt ID-bewijs nodig voor identificatie, bewaren onbewerkt ID-bewijs onvermijdelijk

10 februari 2023

Uit de AVG volgt dat wanneer een foto wordt verwerkt vanwege identificatie, de foto dan een ‘biometrisch gegeven’ is en niet een ‘persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst blijkt’.

Wwft,Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,KYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner,sanctions,tool,software,saas,platform,gatekeepers,poortwachters,advocatuur,assurantieadviseur,notariaat,accountant,makelaar,bank,verzekeraar

Verklaring zonder zorgen met Cotembo, dat slaapt een heel stuk beter

5 januari 2023

Wanneer een bank in het kader van haar Wwft-verplichtingen transactie-informatie vraagt aan een notaris kan de notaris per 1 februari 2023 vanwege de wettelijke geheimhoudingsplicht een verklaring afgeven..

De totaaloplossing die helpt

clientacceptatie eenvoudig

te maken

Neem contact met ons op