22 Basisdelicten die verband kunnen houden met witwassen

Witwassen is een sluipend gevaar dat de fundamenten van onze maatschappij en economie aantast. Door crimineel geld schoon te wassen, worden illegale activiteiten gevoed en verliest ons financiële systeem zijn integriteit. Om deze bedreiging krachtig aan te pakken, heeft de Europese Unie de zesde antiwitwasrichtlijn (6AMLD) ingevoerd. Een centraal onderdeel van deze richtlijn is de identificatie van 22 basisdelicten. Dit zijn misdaden die, door hun aard, vaak gepaard gaan met illegale winsten die witgewassen kunnen worden. Denk hierbij aan zaken als drugshandel, wapenhandel, mensenhandel en corruptie.

Deze basisdelicten zijn geïdentificeerd om financiële instellingen en autoriteiten te helpen gevallen van het witwassen van geld effectiever op te sporen, te voorkomen en te onderzoeken. De lijst is niet uitputtend en de EU-lidstaten kunnen ook andere criminele activiteiten als basisdelicten aanmerken.

De 22 basisdelicten creëren een geharmoniseerde basis, waardoor:

  • Meer transparantie en consistentie: Alle lidstaten bestrijden dezelfde misdaden in de context van witwassen.
  • Verbeterde samenwerking: Het is makkelijker voor autoriteiten in verschillende landen om samen te werken en informatie uit te wisselen in witwasonderzoeken.
  • Effectievere opsporing: Bedrijven die onder de AML-regels vallen, zoals banken, weten nu precies welke misdaden relevant zijn voor hun klantonderzoek en transactiemonitoring.

In de rubrieken onder aan de pagina gaan we dieper in op de afzonderlijke basisdelicten.

Samen zorgen voor een veilige wereld.

Neem contact met ons op en we vertellen hoe ook jij een bijdrage kan leveren.

Neem contact op

Mensenhandel
Piraterij Witwassen
Auteursrecht

7. TBA

8. TBA

De totaaloplossing die helpt

clientacceptatie eenvoudig

te maken

Neem contact met ons op