Compliant Klantgemak

Met onze Wwft totaaloplossing, bestaande uit de drie pijlers beleid, product en ondersteuning, vormen wij de stevige basis voor jullie antwoord op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet.

Daarnaast bieden we gespecialiseerde expertise op het gebied van Know Your Customer Remediation en Projectmanagement.


1. Beleid

Een beleid wordt opgesteld op basis van o.a. de wet en richtlijnen van de toezichthouder. Een beleid is er om organisaties en instellingen te voorzien van duidelijke richtlijnen en bijbehorende onderbouwingen voor naleving van de wet en de daarbij gemaakte keuzes. Het dient als een intern controlemechanisme en helpt bij het waarborgen van compliance met wettelijke vereisten, het beschermen van integriteit en reputatie, en het minimaliseren van juridische en financiële risico's.

 • Snelle inventarisatie voor een maatwerk beleid, protocol en procedures

 • Altijd in combinatie met een handboek

2. Product

Het product sluit vervolgens naadloos aan op het geschreven of reeds aanwezige beleid. Samen configureren we binnen de gegeven kaders het product en wordt gebruikgemaakt van al datgene dat middels onze expertise is voorgeprogrammeerd.

Vervolgens werkt het zowel als stand-alone als geïntegreerd met bestaande klantsystemen.

 • Voorgeprogrammeerde en automatische risicoclassificatie

 • Gestructureerde workflow

 • Gestandaardiseerde vragenlijst per sector

 • Minimale set aan vragen in cliëntenonderzoek

 • Dossiervorming en -opslag

 • Review en monitoring

 • Korte implementatie

3. Ondersteuning

Cotembo biedt de mogelijkheid tot ondersteuning op product- en dossierniveau. Op deze manier wordt kennis gewaarborgd en hoeven processen nooit lang stil te liggen zodra er vragen of twijfels ontstaan.

 • 24/7 bereikbaar via telefoon, WhatsApp en mail voor ondersteuning op compliance

 • Altijd up-to-date volgens de laatste wet- en regelgeving.

Plan direct een afspraak

KYC Remediation

 • Het proces van het herstellen of corrigeren van Know Your Customer (KYC) gegevens.
 • Controleren, bijwerken en verifiëren van klantinformatie en documentatie om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de geldende regelgeving en interne beleidslijnen.
 • Een reactie op veranderende regelgeving, interne beleidsupdates of geconstateerde onjuistheden in klantgegevens.

Projectmanagement

 • Coördineren en beheren van KYC-projecten.
 • Verantwoordelijk voor planning, budgettering en voortgangsrapportage.
 • Coördineren van teams en stakeholders, zoals de Compliance Officer.
 • Zorgen voor naleving van KYC-regelgeving en implementatie van processen en tools.

De totaaloplossing die helpt

clientacceptatie eenvoudig

te maken

Neem contact met ons op