Met minimale inspanning voldoen aan wet- en regelgeving

Als assurantiekantoor of intermediair worden gemiddeld tussen de 10 en 20 verschillende diensten aangeboden. Particuliere verzekeringen, zakelijke verzekeringen en specialisaties (voor branches of bijvoorbeeld internationaal) zijn veel voorkomende categorieën waar dagelijks vele intermediairs klanten bij adviseren en helpen.


Behalve de verschillende diensten wordt ook het palet aan wet- en regelgeving steeds uitgebreider. Wetten die op intermediairs van toepassing zijn bestaan uit onder andere Wet op het financieel toezicht (Wft), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Om op een efficiënte en effectieve manier aan de plichten te kunnen voldoen is een gedegen beleid en complete data essentieel. Op basis van dit fundament kan alles worden opgebouwd waardoor de verschillende collega's ongestoord verder kunnen gaan met waar ze goed in zijn: klanten adviseren en helpen.

Fidus Heinenoord

Wist je dat.. wij Fidus/Heinenoord al op deze manier hebben mogen helpen?!

Neem contact met ons op en ontdek de voordelen en mogelijkheden!

Neem contact op

Beleid


Een kantoor kan niet zonder een duidelijk risicobeleid en bijbehorende werkinstructie die aansluiten op de wensen van de AFM: iedereen op dezelfde pagina.

Alle laagrisico klanten worden automatisch afgerond en geaccepteerd.

Data compleet


Bestaande relaties maken we compleet met ontbrekende data, dit doen we in bulk en op de achtergrond:

  • Identiteit(sbewijs)
  • PEP en Sancties
  • Adverse Media Screening
  • Overige vragen

Ondersteuning

Niet elk kantoor heeft de ruimte voor een Compliance Officer, daarom bieden wij ondersteuning.

Mocht een nieuwe klant een risico bevatten, wij ondersteunen en zorgen dat het traject geen vertraging oploopt.


Koppelingen / Integraties

Om een optimaal werkproces te kunnen inrichten zijn koppelingen met andere pakketten vaak wenselijk, denk aan een connectie met het relatiebeheersysteem (CRM) of een financieel cloudplaform.

Cotembo heeft voor de verzekeraar en intermediair een samenwerking met ANVA, software voor alle financiële processen.

Uiteraard kunnen we dit ook realiseren met andere omgevingen, wij staan open voor nieuwe connecties en integraties.


Wist je dat.. de AFM ieder jaar aan adviseurs en bemiddelaars vraagt om de Marktmonitor verplicht in te vullen?

Kan jullie kantoor alle vragen positief beantwoorden?

Laat ons jullie helpen!

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke toezichthouder die de Nederlandse financiële markten bewaakt. De AFM houdt toezicht op instellingen die financiële producten en diensten aanbieden, zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en pensioenfondsen. Doel van de AFM is om te zorgen voor een eerlijke en transparante markt, waar consumenten en bedrijven op een betrouwbare manier financiële producten en diensten kunnen afnemen.

Intermediairs hebben een belangrijke rol in de Nederlandse financiële sector. De AFM werkt met intermediairs samen om de naleving van de regels te bevorderen en de consument te beschermen. De taken en instrumenten die de AFM richting o.a. intermediairs heeft zijn divers. AFM kiest de instrumenten die ze inzet op basis van de ernst van de risico's, de potentiële schade voor consumenten en de nalevingshistorie van de instelling. De AFM kan verschillende instrumenten combineren om een effectief toezicht te realiseren.

  • Toezicht op naleving van wet- en regelgeving: De AFM controleert of intermediairs zich houden aan de regels die gelden voor hun sector, zoals de Wft en Wwft.
  • Bescherming van consumenten: De AFM zorgt ervoor dat consumenten eerlijke en transparante informatie krijgen over financiële producten en diensten.
  • Handhaving: De AFM kan sancties opleggen aan intermediairs die zich niet aan de regels houden, zoals boetes of intrekking van de vergunning.
  • Voorlichting en educatie: De AFM informeert consumenten en intermediairs over de financiële markten en de risico's die daaraan verbonden zijn.

De totaaloplossing die helpt

clientacceptatie eenvoudig

te maken

Neem contact met ons op