wwft,witwassen,fraude,terrorismefinancieringKYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner
wwft,witwassen,fraude,terrorismefinancieringKYC,know your customer,AML,anti money laundering,CDD,customer due diligence,due diligence,compliance,PEP,politically exposed person,UBO,ultimate beneficial owner

Eenvoud terugbrengen

In een wereld die al complex genoeg is vinden wij een beetje meer eenvoud wenselijk en wel zo prettig. Onze missie is de wereld behoeden voor ongewenste handel als witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Onze visie daarop is dat willen voldoen aan de wettelijke plicht toegankelijk gemaakt dient te worden voor huidige én toekomstige poortwachters: in eenvoud en prijs.

Misdaad mag niet lonen en slachtoffers moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Door de functie als poortwachter serieus te nemen en bij te dragen in de strijd tegen zaken als witwassen, fraude, corruptie en terrorisme zorg je dat je als organisatie goed doet.

Bij Cotembo houden we de zaken simpel en overzichtelijk. We helpen je bij wat je moet doen: wat is de minimale set aan acties die je moet uitvoeren om compliant te zijn? Elke dag zijn wij bezig om er voor te zorgen dat dit proces steeds een stukje efficiënter gaat, zonder de wet uit het oog te verliezen.

We bieden een plek waar je het proces tot uitvoer kan brengen, geen verdwaalde Excel sheets meer of kopietjes paspoort die in de inbox van de email rondslingeren. Er zijn technisch gezien zoveel mogelijkheden om een platform uit te breiden, Cotembo zoekt en beoordeelt welke toevoegingen ook echt iets toevoegen: het heet niet voor niets een toevoeging!

Daarnaast helpen we bij de inrichting, hoe kan deze verplichting zo vloeiend mogelijk in het proces worden opgenomen en wanneer en wie stelt de vragen en haalt daardoor de noodzakelijk informatie op: belangrijke stappen bij het opstellen van interne protocollen en procedures. Hierbij is de ervaring van onze klanten zeer relevant, zij staan elke dag in contact met de cliënt.

Eenvoud terugbrengen

In een wereld die al complex genoeg is vinden wij een beetje meer eenvoud wenselijk en wel zo prettig. Onze missie is de wereld behoeden voor ongewenste handel als witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

Onze visie daarop is dat de wettelijke plicht toegankelijk gemaakt dient te worden voor huidige én toekomstige poortwachters: in eenvoud en prijs.

Misdaad mag niet lonen en slachtoffers moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Door de functie als poortwachter serieus te nemen en bij te dragen in de strijd tegen zaken als witwassen, fraude, corruptie en terrorisme zorg je dat je als organisatie goed doet.

Bij Cotembo houden we de zaken simpel en overzichtelijk. We helpen je bij wat je moet doen: wat is de minimale set aan acties die je moet uitvoeren om compliant te zijn? Elke dag zijn wij bezig om er voor te zorgen dat dit proces steeds een stukje efficiënter gaat, zonder de wet uit het oog te verliezen.

We bieden een plek waar je het proces tot uitvoer kan brengen, geen verdwaalde Excel sheets meer of kopietjes paspoort die in de inbox van de email rondslingeren. Er zijn technisch gezien zoveel mogelijkheden om een platform uit te breiden, Cotembo zoekt en beoordeelt welke toevoegingen ook echt iets toevoegen: het heet niet voor niets een toevoeging!

Daarnaast helpen we bij de inrichting, hoe kan deze verplichting zo vloeiend mogelijk in het proces worden opgenomen en wanneer en wie stelt de vragen en haalt daardoor de noodzakelijk informatie op: belangrijke stappen bij het opstellen van interne protocollen en procedures. Hierbij is de ervaring van onze klanten zeer relevant, zij staan elke dag in contact met de cliënt.

De totaaloplossing die helpt

clientacceptatie eenvoudig

te maken

Neem contact met ons op